X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

افغانستان از دیدگاه جهانیان


کشور افغانستان از دیدگاه مردم پاکستان:مردم فقیر تر از ما همیشه نیازمند به ما


افغانستان از دیدگاه مردم ایران : مردمان جنگ زده و فقیر و بی سواد و قابل تحقیر، تازورت میرسه مهاجرینش را که در ایران هست از یت کن و با چشم حقارت آمیز نگاه شان کن


افغانستان از دیدگاه اروپا : کشور و مردم جنگ زده و جنگ طلب،خشونت،قتل ،آدم کشی،انسان سوزی،بی رحم در یک کلام حیوانهای انسان نما


افغانستان از دیدگاه امریکه ی ها : مردم فقیر و بی چاره ی که گرفتار جنگهای داخیلی هست و در میان جنگ سالان ران هیچ شانس برای زنده ماندن ندارند.


افغانستان از دیدگاه مردم افریقا : تنها کشوری که فقیر تر از ماست در دنیا


افغانستان از دیگاه اعراب : افغانستان کشور مسلمان خوب هست فقط بدیش این است که شعیان بخصوص هزاره ها نباید در هیچ یک از امور دولتی و یا چیز دیگر دخالت داشته باشند،هزاره ها اگر قتل عام شود افغانستان هم کشور مسلمانان خواهد شد!


افغانستان از دیدگاه چین : کشور عقب مانده و به شدت خرافاتی و افراط دینی ،استفاده کردن از احساس بجای عقل و در کل یک کشور عقب مانده


افغانستان از دید گاه آساآن : در خیلی از جاها یک کشور نا شناخته و در بعضی جاها مثال خوبی برای جنگ نابودی می آورد.


 

ایران از دیدگاه جهانیان


ایران از دید مردم افغانستان : یک کشور و مردم خودخواه و ظالم وتعصبی نسبت به دیگران در کل میشه گفت جهنم برای آوارگان افغان و ساختن تاریخ دورغین برای خودش و زدن افتخارات گذشتگان خراسان بزرگ(افغانستان امروزی) را بنام خودش و جعل همه ی تاریخ


ایران از دیدگاه امریکا : یک کشور و مردم عقب مانده و لجباز و به شدت احساساتی و خشن


ایران از دیدگاه روسیه : یک کشور عقب مانده و در عین حال در حال پیشرفت و دارای منابع عظیم انرژی که فقط میشه بخواطر همین روی ایران هم حساب کمی باز کرد.


ایران از نگاه دولت و مردم چین: ایران یک کشور با زخایر انرژی فروان که خودش نمیتاند از آن استفاده کند اینجاست که شانس با ما یار است تا از این انرژی ایران استفاده کنیم- واز دیدگاه مردم چین و شرق اسیا: کاملا یک کشور نا شناخته.در کجاست؟ مریخ ؟یا زمین؟


ایران از دید گاه مردم اروپا: یک کشور و مردم عقب مانده و اسلام گرای افراطی وازدیدگاه مردم تقریبا در 80% ناشناخته


ایران ازدیدگاه افریقا : ناشناخته


ایران از دیدگاه اعراب: کشور که باید از روی زمین محو شود.تا اعراب به راحتی زندگی کند و دیگر تاریخ ها جعل نشود.

تاریخ : جمعه 12 خرداد‌ماه سال 1391 | نویسنده : ҈ پسر افغانی ҈ | | 10 نظر