حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان،اقدام اخیر آکادمی علوم این کشور را توهین آمیز خواند.
به دنبال انتشار اطلس جمعیتی افغانستان از سوی آکادمی علوم که اقوام ساکن در این کشور را مورد بررسی قرار داده است،کرزی در واکنشی تند آنرا توهین به قوم هزاره خواند.
کرزی همچنین افزود،برخی به نام علم وتحقیق اطلس مربوط به اقوام ساکن افغانستان را منتشر کرده اند که تنها توهین به ملت و اقوام این کشور است.
به گزارش دفترمطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان،کرزی با توجه به ماده 64 قانون اساسی این کشور،ضمن برکناری چهار تن از مسئولان ارشد این آکادمی از دادستانی کل افغانستان خواست مسببان بی حرمتی به قوم هزاره دراطلس جمعیتی را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
در کتاب اطلس جمعیتی اقوام ساکن افغانستان،صفت‌های ناپسندی به قوم هزاره نسبت داده شده است که این موضوع واکنش های زیادی در این کشور به دنبال داشت.
محمد محقق عضو ارشد جبهه ملی افغانستان دراین خصوص گفت،در کتاب اطلس جمعیتی اقوام ساکن افغانستان،هزاره‏ها دروغگو، لجوج، کینه توز و زشت‌خو معرفی شده اند.
با توجه به تکثر قومی در افغانستان وحضور اقوام مختلف ازجمله هزاره،تاجیک،پشتون وازبک در این کشور،دولت کابل برای حفظ و تقویت وحدت ملی با شرایط حساس و دشواری روبرو است.
دولت افغانستان برای این که بتواند ازهمه ظرفیت های موجود قومی برای توسعه این کشور استفاده کند،باید نگاه ملی را جایگزین نگاه قومی و قبیله ای کند.
کارشناسان می گویند،یکی از مشکلات عمده جامعه افغانستان وجود حس برتری جویی اقوام به وبژه پشتون ها نسبت به یکدیگر است که به تشدید رقابت های قومی منجر شده و منافع ملی این کشور را نیز به مخاطره انداخته است.
این درحالی است که منافع ملی افغانستان تنها با همکاری همه گروههای قومی این کشور و دولت محقق می شود و تلاش برای حذف سهم گروههای اقلیت قومی از عرصه سیاسی،وحدت ملی را مخدوش می کند.
یکی از دیگر ازپیامدهای شکاف اجتماعی در افغانستان که از برتری طلبی قومی ناشی می شود،بروز رفتارهای متخاصمانه بین اقوام است که نقش دولت درجلوگیری از بروز چنین تهدیدهایی بسیار حیاتی است.
واکنش تند کرزی به توهین به قوم هزاره در اطلس جمعیتی افغانستان که تحت نظر آکادمی علوم این کشور منتشر شده است،حاکی از این است که وی به پیامدهای شکاف اجتماعی از طریق تضعیف و توهین اقوام که به لحاظ جمعیتی در اقیلت هستند،کاملا آگاه است.
به نظر می رسد،توصیف کرزی از توهین به همه ملت و اقوام افغانستان در اطلس جمعیتی این کشور به دلیل بی حرمتی به قوم هزاره،انتخاب هوشمندانه ادبیاتی است که می تواند رئیس جمهوری افغانستان را که فردی پشتون است،متعلق به همه اقوام معرفی کند

تاریخ : شنبه 10 تیر‌ماه سال 1391 | نویسنده : ҈ پسر افغانی ҈ | | 3 نظر