راستی داشتم افتتاحیه المپیک ۲۰۱۲ میدیدم

 

اول کشور یونان اومد دوم کشورم افغانستان نمیدونی که چه حس خوبی بهم دست داد همچین حسی  

 

سالهای سال بود که نداشتم یک لحظه فکر کردم تو استادیوم هستم و فریاد کشیدم و دستمو تکون می دادم هیهی هیه یه هیه ه

تاریخ : شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1391 | نویسنده : ҈ پسر افغانی ҈ | | 2 نظر