اگرچه در تمام اقوام و نژادهای افغانستان شیعه  

 

وجود دارد اما با این اوصاف هم شیعیان  

 

۳۰٪ کل مردم افغانستان را تسکیل میدهند 

 

 

قومیت و مذهب مردم افغانستان  

 

 

نام قوم   .  زبان            

هزاره : فارسی دری      .شیعه. عده کمی سنی

 

پشتو : پشتو و اردو      .. سنی  و عده کمی شیعه

 

تاجیک : فارسی دری..    سنی و  عده کمی شیعه

 

ازبک :ازبکی و ترکی     سنی

 

عرب: ....    شیعه و ...

 

ترکمن : ترکمنی ..............

  

تاریخ : پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1391 | نویسنده : ҈ پسر افغانی ҈ | | 0 نظر